http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=52564

Закон України

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. Кримінальний кодекс України (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 25-26, ст. 131) доповнити статтею 3361 такого змісту:

“Стаття 3361. Ухилення від проходження служби цивільного захисту в особливий період чи у разі проведення цільової мобілізації

Ухилення від проходження служби цивільного захисту в особливий період (крім відбудовного періоду) чи у разі проведення цільової мобілізації -

карається позбавленням волі на строк від двох до п’яти років”.

2. У Законі України “Про правовий режим надзвичайного стану” (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 23, ст. 176; 2003 р., № 29, ст. 233; 2014 р., № 15, ст. 326):

1) у частині другій статті 17 слова “стихійного лиха чи катастроф” замінити словами “особливо тяжких надзвичайних ситуацій”;

2) у частині першій статті 20 слова “військ Цивільної оборони” виключити.

3. Частину першу статті 15 Закону України “Про правовий режим воєнного стану” (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 28, ст. 224; 2010 р., № 12, ст. 119; 2013 р., № 15, ст. 99) доповнити пунктом 141 такого змісту:

“141) встановлювати для фізичних і юридичних осіб квартирну повинність з розквартирування особового складу органів і підрозділів цивільного захисту, а також евакуйованого населення”.

4. Статтю 3 Закону України “Про оборону України” (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 49, ст. 420; 2011 р., № 4, ст. 27) після абзацу сьомого доповнити двома новими абзацами такого змісту:

“забезпечення на особливий період Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту підготовленими кадрами, рятувальною та іншою технікою, продовольством, речовим майном, іншими матеріальними та фінансовими ресурсами;

забезпечення готовності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, єдиної державної системи цивільного захисту до виконання завдань цивільного захисту в особливий період”.

У зв’язку з цим абзаци восьмий - сімнадцятий вважати відповідно абзацами десятим – дев’ятнадцятим.

5. У Законі України “Про основи національної безпеки України” (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 39, ст. 351; 2006 р., № 14, ст. 116; 2013 р., № 14, ст. 89, № 38, ст. 499; 2014 р., № 10, ст. 119, № 22, ст. 816 із змінами, внесеними Законом України від 23грудня 2014 року № 35-VІІІ):

1) статтю 4 після абзацу одинадцятого доповнити новим абзацом такого змісту:

“органи і підрозділи цивільного захисту”.

У зв’язку з цим абзац дванадцятий вважати абзацом тринадцятим;

2) у статті 7:

в абзаці тридцять пятому слова “загострення проблеми підтримання в належному технічному стані ядерних обєктів на території України” виключити;

після абзацу шістдесятого доповнити шістьма новими абзацами такого змісту:

“у сфері цивільного захисту:

невідповідність сучасним викликам стану єдиної державної системи цивільного захисту, сил цивільного захисту, їх технічного оснащення;

значне антропогенне і техногенне перевантаження території України, зростання ризиків виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру;

погіршення технічного стану гідротехнічних споруд каскаду водосховищ на річці Дніпро;

непідтримання в належному технічному стані ядерних обєктів на території України;

небезпека техногенного, у тому числі ядерного та біологічного, тероризму”.

У зв’язку з цим абзаци шістдесят перший - сімдесят сьомий вважати відповідно абзацами шістдесят сьомим - вісімдесят третім;

абзаци шістдесят восьмий, сімдесят другий та сімдесят пятий виключити;

3) частину другу статті 8 після абзацу сорок восьмого доповнити чотирма новими абзацами такого змісту:

“у сфері цивільного захисту:

забезпечення ефективного функціонування єдиної державної системи цивільного захисту, оснащення сучасними видами техніки сил цивільного захисту;

вжиття організаційних, економічних, інженерно-технічних та інших заходів для зниження ризиків виникнення надзвичайних ситуацій до прийнятних рівнів;

підвищення рівнів екологічної, ядерної та радіаційної безпеки до норм і стандартів у відповідній сфері, в тому числі перетворення об’єкта “Укриття” Чорнобильської АЕС на екологічно безпечну систему”.

У зв’язку з цим абзаци сорок дев’ятий - шістдесят дев’ятий вважати відповідно абзацами п’ятдесят третім - сімдесят третім;

4) у статті 9:

після абзацу дев’ятого доповнити новим абзацом такого змісту:

“органи і підрозділи цивільного захисту здійснюють заходи щодо захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій у мирний час та в особливий період”.

У зв’язку з цим абзаци десятий - тринадцятий вважати відповідно абзацами одинадцятим - чотирнадцятим;

в абзаці одинадцятому слова “забезпечують захист і врятування населення в разі виникнення надзвичайних ситуацій техногенного і природного характерів” виключити.

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

Голова Верховної Ради України

Закон прийнято - 12.02.2015

 

Додати коментар

Коментарі  

+3 # Андрей 13.02.2015, 23:29
Судя по всему, украинцам готовят 33-год.
Відповісти | Відповісти цитуючи | Цитата